Årsmötet flyttas till den 10/6

Vi får tyvärr flytta årsmötet igen då vi inte hinner få klart vårt bokslut i tid. Ny dag är måndagen den 10 juni kl. 18:00.

Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar och som vanligt lite fika och massor av hockey.

Dagordning och därtill hörande övriga möteshandlingar såsom ekonomisk redovisning kommer att finnas tillgängliga på årsmötet.

Väl mött!

Styrelsen