Sammanfattning av årsmötet

Igår höll Kristianstads IK årsmöte i Lejonkulan. Inför 25 deltagare höll årsmötesordföranden Peter Olvsborn i  klubban och det var verkligen ett möte i positiv anda. Nedan följer en sammanfattning av årsmötet.

I verksamhetsberättelsen som klubbades av ett enat årsmöte framgick följande: 

Falk blev omvald som ordförande.

Styrelsen har haft 15 st. protokollförda möten där mycket av tiden har gått till att försöka hitta lösningar för att bli av med de släpande kostnaderna. Styrelsen har arbetat med olika lösningar för att klara av likviditeten och även få in större sponsorer till klubben. Vidare har styrelsen arbetat med hjälp av Håkan Hillqvist för att utveckla ungdomssidan och få fler lag och spelare till klubben.

Klubben har under året haft en stadig ökning av ungdomsspelare och även haft i gång ett projekt för att få tjejer att börja spela ishockey. Projektet kommer att fortsätta under kommande säsong.

Under året har vi haft premiär för vårt hockeygymnasium som fått mycket beröm från både skola och deltagare.

Vårt matcharrangemang har utökats och vi har en stabilare stab där både Jan och Katarina har gjort ett bra arbete med att styra upp organisationen runt det. Vidare har föräldrar, spelare och volontärer gjort ett kanonarbete på våra matcher.

Ungdomssidan har, som vi nämnt ovan, verkligen stärkts upp med hjälp av Håkan Hillqvist, sportsligt ansvariga samt alla ledare runt lagen. Det har hållits ett antal tränar- lagledare och övriga möten runt lagen och sammanhållningen har blivit betydligt bättre. Till kommande säsong är vi väldigt stolta över att återigen ha ett J20-lag samt ha lag i alla kategorier förutom möjligtvis i A1.

Sportsligt för vårt representationslag gick det inte hela vägen till Allsvenskan, vilket målsättningen var inför säsongen. Laget hade otur med skador större delen av säsongen och man åkte lite snöpligt ut i Play Off 3. Publiksnittet för vårt A-lag ökade en aning under den gångna säsongen och vi ser med tillförsikt fram emot kommande säsong. Serien har på pappret blivit tuffare men samtidigt har det tillkommit fler publiklag som förhoppningsvis resulterar i större biljettintäkter.

Ordförandets reflektioner kring framtiden

Föreningen har ett väldigt gott rykte om sig och det är många som framhåller att Kristianstads IK är en viktig faktor i Hockeyettan. Tyvärr har vi ett minus EK på 1 400 000 som vi ska arbeta bort under den kommande säsongen.

Undertecknad ser mycket positivt på att lyckas med det då vi lagt fram en väldigt trimmad budget och dessutom fört positiva diskussioner med flera större sponsorer. Dessutom jobbar vi med projekt inom både integration och jämställdhet, vilket också kan ge ekonomiskt tillskott. Ungdomssidan ökar stabilt i föreningen och vi har planer på att utveckla vårt hockeygymnasium.

I förvaltningsberättelsen som klubbades av ett enat årsmöte framgick följande:

Kristianstads IK har under det gånga räkenskapsåret vuxit, både gällande antal ungdomsspelare, lag, samt anställda runt klubben.

Vår lönekostnader ökade under den gånga säsongen mycket på grund att vi har starkt upp organisationen runt föreningen och ungdomsverksamheten. Intäktssidan minskade något mycket på grund av att vi inte nådde kvalserien.

Vårt resultat på minus 721 183 kr beror främst på det som vi nämnt ovan d.v.s. något minskade intäkter och ökade kostnader i form av löner och kostander för hockeygymnasium.

Vidare nådde vi inte vårt budgeterade mål för vår sponsorförsäljning vilket fick tillföljd att vi inte täckte de ökade lönekostnader som vi tagit på oss.

Dessutom tog vi extra utgifter i samband med kvalserien säsongen 16/17 som tyvärr fick belasta resultatet för säsongen 17/18. Vidare har vi verkligen vänt upp och ner på hela ryggsäcken och säkerställt att vi har med alla fakturor och att inga oväntade kostnader ska dyka upp under det kommande räkenskapsåret.

Intäkten från NHL-avtalet gällande Joel Persson på 725 000 kr kan vi dessvärre inte tillgodoräkna oss under föregående räkenskapsår. Detta på grund av att Joel skrev på först några dagar in i maj, alltså på det nya räkenskapsåret.

Styrelsen ser med god förhoppning fram emot nästa räkenskapsår där vi budgeterar med en vinst på 1 700 000 kr. Dels genom pengarna från Joel Persson, dels genom en minskad lönebudget samt att vi har gjort klart med större sponsring till den här säsongen.

Nya styrelsen

Styrelsen kommer att bestå av ordförande Christian Falk samt ledamöter Johannes Strömvall, Roland Månsson, Peter Olvsborn, Kenneth Andersson, Daniel Friberg. Suppleanter kommer vara Björn Ferm och Curt Berglund. Vi passar på att tacka Jan Ekdala för hans insats i styrelsen under den gångna säsongen.

Till sist vill vi passa på att tacka alla som på något sätt bidragit med någon insats till föreningen under det gånga året, ni är alla guld värda! Nu ser vi framemot mot ett väldigt spännande år där vår förhoppning är att vi ska ta nya kliv på ungdomssidan, vårt a-lag ska fortsatt vara slagkraftigt och att vi når ett positivt EK.

Soliga hälsningar från styrelsen!

Vid tangentbordet / Christian Falk