Stor uppslutning vid KIK:s årsmöte!

Stort intresse för KIKs årsmöte!

Måndagen innebar samling till Kristianstad IK:s årsmöte, och ett välbesökt sådant.
50 förväntansfulla deltagare samlades i en fullsatt Lejonkula. Detta att jämföra med de cirka 20 deltagare det rört sig om vid tidigare årsstämmor. Kristianstad IK kunde presentera frukten av gediget arbete i och med rekordvinsten på närmare 2,7 miljoner kronor. Med ett eget kapital om drygt 1,5 miljon kronor innebär det således att elitlicensen är säkrad. Under det gångna räkenskapsåret har Kristianstad IK ökat omsättningen med 3 miljoner kronor och når därmed 10,2 miljoner totalt.

Avgående ordförande Christian Falk avtackades med en blomsterkvast, och till ny ordförande i Kristianstad IK valdes enhälligt Sune Lundberg – vilken naturligtvis hälsades varmt välkommen till Kristianstad.

Årsmötet ledde fram till följande styrelse:

Ordförande: Sune Lundberg
Ledamöter: Olof Ekdala, Åsa Hansson, Marcus Nyström, Magnus Blomdahl, Jan Svensson
Suppleanter: Christian Falk, Björn Ferm


Nye ordförande Sune Lundberg tillsammans med Marcus Nyström, Olof Ekdala, Magnus Blomdahl och Åsa Hansson.

Lyssna till vad Christian Falk och Mikael Gath hade för besked att ge, inför årsmötet: