Extra årsmöte

Vi kommer att ha ett extra årsmöte måndagen den 24/6 kl. 16:00.

Den enda punkten som tas upp är att vi reviderat bokslutet genom att flytta en avskrivning från balansrapporten till resultatrapporten.

Hjärtligt välkomna!

/ Styrelsen