Avstämning med Falk och Gath inför årsmötet

Kristianstad2019-06-1115 min 15 sek

Avgående ordförande kommenterar och sportslig update från Mikael Gath